Zdrowie i Medycyna

Zachorowalność na depresję na świecie

Chorowanie na depresję w naszym świecie jest niestety w dzisiejszych czasach bardzo częste. Cierpi na nią co dziesiąty człowiek i chodzi o kraje,w  których da się w ogóle policzyć ludność oraz obliczyć jakie są statystyki odnośnie niektórych chorób. Są na przykład takie kraje jak Indie, w których  nie da się obliczyć dokładnie ile jest populacji, bo Hindusów jest za dużo i .nigdy oni nie trafiają do szpitala. Depresja najczęściej ujawnia się w naszym życiu w okolicach dwudziestego roku życia. Najwcześniejsze epizody depresji mają miejsce w okolicach piętnastego roku życia, a najpóźniej depresja pojawia się w okolicach trzydziestki. Oczywiście możliwe jest powstanie tej choroby w późniejszym wieku, jednak ma ona zupełnie inny obraz niż wtedy, kiedy pojawia się w tak zwanej sile wieku. Depresją nie mogą być zaburzenia, które powstają po śmierci bliskiej osoby. Czas żałoby jest czasem specyficznym, w którym występują epizody depresji u osób, u których depresja nigdy wcześniej ani później już nie wystąpiła i nie ma prawa wystąpić. Continue reading

Jak odróżnić schizofrenię od innych chorób

Schizofrenia paranoidalna bywa trudna do odróżnienia od innych chorób. Psychiatrzy często twierdzą, że są bardzo płynne granice miedzy schizofrenią a chorobą osobowości. Zaburzenia osobowości, które są podobne do schizofrenii to zaburzenia osobowości psychotyczne, schizotypowe, a także schizoidalne. Czasami przypadki zaburzeń osobowości , o których wyżej wspomniano są klasyfikowane jako schizofrenie poronne, czyli schizofrenie proste, utajone, skąpoobjawowe. Czasami także schizofrenia jest mylona z zaburzeniami afektywnymi będącymi na pograniczu schizoafektywnym. Czasami także zwyczajne pogranicze urojeniowe bywa za bardzo utożsamiane ze schizofrenią. Niektóre urojenia bowiem nie są zaliczane do schizofrenii i nie należy diagnozować schizofrenii przy tych objawach. Inaczej mówiąc, schizofrenia paranoidalna ma podobne objawy do następujących chorób, które jednak należy odróżnić od schizofrenii: psychozy schizoaktywne, psychozy o postaci schizofrenii, psychozy urojeniowe oraz zaburzenia schizotypowe. Continue reading

Depresja a funkcjonowanie w społeczeństwie

Osoby, które mają depresję najczęściej mają silne problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, a przede wszystkim w rodzinie. Są one skupione na swoich przeżyciach depresyjnych, a nie na kontaktach z otoczeniem. Jest to jeden z podstawowych powodów, dla których kobietom, które mają depresja leczenie ziołami nie zaleca się posiadania dzieci do czasu kiedy objawy chorobowe nie ustąpią. Dziecko potrzebuje stałego kontaktu z matką zwłaszcza w pierwszym roku życia. Matka depresyjna nie jest w stanie zapewnić dziecku takiego kontaktu. Człowiek w depresji traci zainteresowanie światem zewnętrznym, jeśli pracuje to często musi wyjść na zewnątrz, bo ma na przykład stan paniki wywołany lękiem. Jest to dość kłopotliwe dla otoczenia, dlatego osoby w depresji prędzej czy później tracą swoją pracę, pozycję zawodową, łamie się im kariera zawodowa. Człowiek w depresji ma poczucie niesprawności psychicznej, zwłaszcza niesprawności intelektualnej, dlatego ciężko jest takiemu człowiekowi o jakiekolwiek wyzwania. Continue reading

Diagnozowanie schizofrenii

Proces diagnostyczny w przypadku schizofrenii zaczynamy od określenia obrazu klinicznego zaburzeń. Obraz kliniczny zaburzeń obejmuje specyficzne i niespecyficzne objawy, które psychiatra lub psycholog albo neurolog powinni rozpoznać. Poza tym należy zanalizować przebieg schizofrenii wciągając w to historię choroby z danych uzyskanych z wywiadu jeśli jest kontakt z chorym. Podstawą do podejrzewania schizofrenia przyczyny jest  dezintegracja psychiczna, czyli tak zwane rozszczepienie funkcji psychicznych. Każdy chory na schizofrenię ma takie rozszczepienie, ale oczywiście każdy chory ma to w innym stopniu. Czasami otoczenie może ledwie dostrzegać takie rozszczepienie procesów poznawczych, a czasami oczywiście owo rozczepienie może być uderzające i dostrzegane na pierwszy rzut oka ze względu na dziwaczne zachowanie i wypowiedzi chorego na schizofrenię. Dezintegracja psychiczna objawia się tym, że chory reaguje na wszystko nieadekwatnie, jego życie psychiczne nie jest spójne, procesy psychiczne kompletnie nieadekwatne. Continue reading

Dystrofia w depresji

Dystrofia w depresji to zjawisko, którego objawem jest tak zwany gniewliwy nastrój. Chory ma ochotę wrzeszczeć na ludzi, kłócić się z nimi, ma mściwe myśli, ma poczucie, że ma wszystkiego dość. Często chorzy w tym stanie są zniecierpliwieni, mają poczucie, że wszystko ich drażni, na przykład podczas jazdy autobusem nie są w stanie wytrzymać z ludźmi, bo ciągle im coś przeszkadza. Dystrofia w depresji jednak rzadko prowadzi do zatargów z innymi ludźmi. Chory,mimo że ludzie go drażnią, to jednak rzadko doprowadza on do konfrontacji. Taka agresja prędzej prowadzi do autoagresji, do kierowania złości przeciwko choremu, co skutkuje licznymi problemami w sferze somatycznej, począwszy od bólów głowy i bólów żołądka na przykład. Często dystrofia  ma znaczenie właśnie przy podejmowaniu prób samobójczych przez osoby chore na depresję. Dystrofii oczywiście nie należy lekceważyć, jest ona objawem osiowym depresji i należy dążyć do tego, aby chory, który podejrzewa, że jest z nim coś nie tak, trafił jak najszybciej do lekarza. Continue reading

Przyczyny kamicy moczowej

Kamica moczowa może powstać, jeśli nasz układ moczowy jest narażony na powstawanie licznych infekcji dróg moczowych. Infekcje zmieniają odczyn kwaskowatości w drogach moczowych, a to powoduje, że zmienia się odczyn kwasowości w układzie moczowym. Kamica moczowa powstaje, jeśli mocz pierwotny przestaje być roztworem płynnym i kiedy zaczynają się wytrącać z niego rozmaite kryształki. Kryształki czasami mogą się wydzielać na skutek nieprawidłowej mechaniki wydalania moczu. Kamica nerkowa może być tez efektem  powstawania i narastania guza przytarczycowego – gruczolaka przytarczyc. Guz ten wysysa z naszego organizmu wapń, zwłaszcza z kości i odprowadza wapń do moczu, dlatego powstają liczne złogi. Złogi owe mogą dawać nam w końcu znać przez bolesne kolki nerkowe. Poza tym przyczyną kamicy moczowej może być nadmiar witaminy D, która jest naturalnie przez nas wytwarzana jeśli przebywamy przez długi czas na słońcu. Witamina ta powoduje, że nasze jelita przyswajają sporą ilość wapnia, który wędruje do układu moczowego. Continue reading

Zaburzenia rytmów biologicznych

Depresja umiarkowana to choroba charakteryzująca się zaburzeniami rytmów biologicznych. Odpowiada za to upośledzenie funkcji regulacyjnych podwzgórza oraz twory siatkowatego. Osoby, które cierpią na depresję jednobiegunową zazwyczaj odczuwają bezsenność. Osoby cierpiąca  na chorobę afektywną dwubiegunową najczęściej odczuwają senność prze cały dzień, śpią za dużo i towarzyszy temu bezruch, czasami przechodzący w stupor. Jeśli chcemy opowiedzieć o innych charakterystycznych cechach zaburzeń regulacji rytmów biologicznych w depresji, nie powinniśmy pomijać wahań samopoczucia, które następują wielokrotnie w ciągu dnia. Chorzy rano zawsze czują się gorzej, poprawa nastroju następuje wieczorem i po południu. Poza tym osoby, które cierpią na depresję odczuwają objawy braku wydzielania odpowiedniej ilości kortyzolu do krwi. Kobiety przestają niekiedy całkowicie miesiączkować, częste są zaburzenia miesiączkowania w depresji. Osoby cierpiące na depresję często cierpią na bóle  głowy, bóle karku, które mają charakter napięciowy. Continue reading

Choroby nerek

Choroby nerek rodzaje to najczęściej zapalenia pęcherza moczowego, ale także zapalenie odmieczkowate nerek. Objawami takiego stanu zapalnego są dreszcze, bóle głowy i gorączka, także ból odczuwany szczególnie w okolicach dołu brzucha. Czasami tez takie choroby nerek przebiegają całkowicie bez objawów i to jest dość niebezpieczna sytuacja, bo doprowadza ona do wielu konsekwencji. Jeśli zrobisz badanie moczu, to może okazać się, ze w stanie choroby twój mocz zawiera sporo leukocytów, krwinek czerwonych i krwinek czerwonych oraz nieco za dużo białka. Inne możliwe choroby nerek rodzaje to choroby kłębuszków nerkowych. Chodzi tutaj o to, że czasami może nas spotkać ostry stan zapalny małych naczynek krwionośnych wchodzących w skład kłębuszków nerkowych. Jeśli stan zapalny owych kłębuszków jest przewlekły i nieleczony, kłębuszki mogą zostać w pewnym momencie całkowicie zniszczone, dlatego należy reagować na wszelkie problemy z nerkami, jakie możemy odczuwać w  trakcie naszego życia, nie można lekceważyć nawet kolki nerkowej. Continue reading

Zahamowanie w depresji

Chory ma poczucie, że jego intelekt jest osłabiony, że jego pamięć szwankuje. Czasami dochodzi także do całkowitego osłupienia i zahamowania czynności biologicznych, chory wpada w stupor. Taki stupor jest leczony niestety tylko elektrowstrząsami. Jeśli chory ma depresję nawracającą, zazwyczaj stany osłupienia i wielkiego zahamowania nie występują. Takie stany są bardziej charakterystyczne dla osób, które mają jednostajną depresję, która nie ustępuje przez bardzo długi czas. Niektórzy chorzy są  w stanie wytrzymywać z depresją wiele lat. Zamiast wielkiego osłupienia czy zahamowania ruchowego u wielu choroba nawet bez objawów psychotycznych występuje niepokój ruchowy, któremu towarzyszy jednocześnie duży poziom lęku. Jest to dość normalny objaw chorobowy w skala depresji becka. Osoby chore na depresję mają zaburzone działanie funkcji podwzgórza oraz tworu siatkowatego. Dlatego zaburzone zostają rytmy dobowe, chory cierpi na nieregularną bezsenność. Chory nie jest w stanie przechodzić płynnie z okresu snu do czuwania. Continue reading

Dezintegracja psychiczna i Neuroleptyki

Dezintegracja psychiczna jest objawem najczęściej psychoz schizofrenicznych. Dezintegracja psychiczna to zaburzenie polegające na tym, że chory ma bardzo niekształcony odbiór rzeczywistości. Zniekształcenia spostrzegania rzeczywistości u chorego objawia się omamami oraz specyficznymi urojeniami. Chory ponadto ma poważne deficyty w kwestii czynności psychicznych. Chory nie potrafi scalić środowisko zewnętrzne w swoim spostrzeganiu, a to skutkuje tym, że nie jest on w stanie również scalić swoich funkcji psychicznych. To skutkuje niesprawną wymianą miedzy chorym  a otoczeniem myśli, uczuć, a także emocji. Taki niefunkcjonalny kontakt ze światem zewnętrznym powoduje, że chory zrywa najczęściej kontakty z otoczeniem. Im dłużej takie objawy trwają w czasie, tym chory bardziej wycofuje się z życia, zaprzestaje przejawiania jakichkolwiek zainteresowań, przestaje być on aktywny, ogranicza siew wyrażaniu emocji i dochodzi do dezadaptacji życiowej, która jest bardzo groźna, człowiek staje się w końcu niebezpieczny. Continue reading