Teorie dotyczące depresji

Istnieje kilka teorii tłumaczących depresję. Pierwszy z nich mówi o tym, że niedostarczanie sobie samemu odpowiednich wzmocnień pozytywnych prowadzi do powstania nasilenie depresji. Wtedy uczy się pacjenta dostarczać sobie przyjemności i dodatkowo daje się mu umiejętności radzenia sobie w społeczeństwie. Poza tym istnieje jeszcze teoria behawioralno – poznawcza, w świetle której można tłumaczyć depresję jako powstającą na skutek nieodpowiedniego widzenia własnej osoby. Jeśli mamy zaniżoną wartość własnej osoby, postrzegamy siebie jako złych, bezwartościowych,głupich, brzydkich i nieatrakcyjnych dla innych i niewartych zainteresowania, wtedy niestety występują  depresyjne, obniżające nasze funkcjonowanie myśli. W tym modelu uważa się, że pacjent sam sobie dostarcza negatywnych wzmocnień. Zmiana obrazu siebie może przynieść nam jakiekolwiek wybawienie. Ważne jest, aby podczas terapii pacjent sam sobie udzielał nagród za osiągniecie celów, które sam sobie wytworzył. Inne teorie, takie jak teorie Becka tłumaczą, że winne jest tutaj generalnie błędne myślenie o rzeczywistości i że wynosimy to z dzieciństwa.

  • Postępowanie psychiatryczne

Jeśli do psychiatry trafia pacjent, który mówi, że chyba ma depresję, psychiatra powinien w pierwszej kolejności ocenić, czy pacjent ma myśli i zamiary samobójcze. Jeśli takowych zamiarów pacjent nie ma, psychiatra może przejść do następnego etapu badania. Jeśli natomiast pacjent ma problemy z myślami samobójczymi, psychiatra powinien przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo chorego. Powinien on odebrać pacjentowi narzędzia, dzięki którym pacjent mógłby odebrać sobie życie, a w szczególnych przypadkach należy zamknąć chorego na określony czas do momentu kiedy leki zadziałają i obniżą skłonność chorego do wchodzenia w myśli samobójcze. Podczas pierwszego spotkania więc psychiatra powinien uzyskać od chorego jak najwięcej informacji o stanie jego zdrowia i informacji, które pozwoliłyby na określenie jakie jest nasilenie depresji u chorego. Jeśli trzeba zadziałać doraźnie, podawanie leków psychiatrycznych na ogół jest bardzo mało istotne. Pierwsze dawki leków powodują działania uboczne, leki działają dopiero po jakimś czasie.