Teoria Becka i Model behawioralny

Aaron Beck to naukowiec, który tłumaczy powstawanie trwanie objawy depresji u pacjentów poprzez istnienie specyficznej triady poznawczej. Po pierwsze, osoba w depresji ma negatywne postrzeganie siebie. Wiąże się to z niską samooceną, która jest skutkiem negatywnych osądów powtarzanych przez rodziców albo przez otoczenie. Kolejny składnik triady to negatywne, pesymistyczne nastawienie do przyszłości. Mamy poczucie, że nic dobrego nas w życiu nie spotka. Po trzecie, myślimy źle o świecie. Świat jest zły, niedoskonały, ludzie są dziwni, nie myślą dobrze, są złośliwi , głupi zacofani itp. Niestety jednak występowanie powyżej opisanej triady powoduje, że ludzie czują się emocjonalnie, psychicznie i fizycznie źle, a nieleczona depresja może prowadzić do schizofrenii. Jeśli dobrze przeprowadzimy terapię, będziemy mogli uzyskać efekt w postaci zmian metabolicznych w korze mózgowej. Powyżej opisana terapia opiera się na podejściu behawioralno – poznawczym do depresji. Istnieją jeszcze teorie samokontroli w kwestii depresji i inne.

  • Model poznawczo behawioralny

Leczenie objawy depresji w myśl teorii poznawczo – behawioralnej polega na przekształcaniu schematów poznawczych, które błędnie przyswoiła sobie jednostka w procesie dorastania. Przyczynę depresji upatruje się w specyficznych skryptach poznawczych, w pewnych myślach i przekonaniach. Należy je zmienić i dzieje się tak podczas terapii behawioralnej oraz poznawczej, które są zresztą ze sobą połączone. Twórcą tej teorii jest z grubsza Beck, który twierdzi, że depresja powstaje przez specyficzne modulowanie i przetwarzanie oraz otrzymywanie informacji, które nas otaczają w świecie. Należy nauczyć się je przetwarzać w dobry sposób, który nie niszczy nas i nie wpędza w poczucie beznadziei. Źródła nieprawidłowych schematów poznawczych to najczęściej okres dzieciństwa oraz chore mózgi rodziców, którzy wpadają nam rozmaite przekonania, które są nieracjonalne i prowadzą do procesów chorobotwórczych. Często owe nieracjonalne schematy poznawcze mają źródło w traumatycznych wydarzeniach, które mają miejsce w trakcie naszego życia.