Lekarstwa czy psychoterapia?

Podstawą leczenia depresji są leki przeciwpsychotyczne. Podobno około siedemdziesiąt procent leczonych najwyżej czuje poprawę po stosowaniu lekarstw. Stąd wniosek, że stosowanie lekarstw trzeba poprzez psychoterapią. Jeśli chory ma duże pobudzenie psychosomatyczne, czyli jeśli jest to depresja dwubiegunowa z przewagą manii, wtedy  zalecane jest stosowanie neuroleptyków – czyli leki przeciwpsychotyczne. W tym przypadku możliwe i zalecane jest stosowane leczenia skojarzonego, czyli stosowanie leków przeciwpsychotycznych wraz z lekami przeciwdepresyjnymi. Jeśli depresja jest ciężka w przebiegu, stosuje się elektrowstrząsy. Zwłaszcza kiedy chory ma uciążliwe myśli samobójcze oraz kiedy ma czasami stany stuporu.  Jeśli depresja ma łagodny charakter, stosuje się bardziej psychoterapię niż lekarstwa. Psychoterapia powinna być kognitywna albo interpersonalna, zwłaszcza jeśli depresja ma podłoże nieprawidłowo ukształtowanych relacji z otoczeniem, które wynikają z nieprawidłowych relacji rodzinnych od wczesnego dzieciństwa.

  • Schizofrenia

Schizofrenia powstaje wtedy, kiedy mamy ku  temu jakieś skłonności. Skłonności te mogą nigdy sie nie ujawnić. Zazwyczaj schizofrenia powstaje w sytuacji silnego stresu. Na przykład nieradzenie sobie z kontaktami społecznymi jest źródłem stresu. Jeśli działa on długotrwale, istnieje szansa, że rozwinie się z tego schizofrenia. Schizofrenię leczy się poprzez terapię psychologiczną. Na takiej terapii uczymy się wchodzić w odpowiedni sposób w interakcje, uczymy się prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, a także uczymy się zmieniać obraz siebie. Poza tym należy stosować jeszcze lekarstwa, które pomagają uchronić nas przed takimi  objawami schizofrenii jak halucynacje i urojenia. Szczególnie częste są tutaj urojenia prześladowcze, jakie żywi chora osoba w związku z innymi osobami pozostającymi w jej otoczeniu. Osoby cierpiące na schizofrenię często nie mają kontaktów społecznych już od wczesnego dzieciństwa. Na terapii uczymy człowieka nawiązywać takie relacje w dalszym życiu i często to się udaje.