Teoria depresji Melanie Klein

Jedna  z uczennic Freuda, Melanie Klein to autorka teorii relacji z obiektem. Według tej kobiety jakość relacji między matką a dzieckiem w pierwszych latach życia decyduje o tym, czy dziecko będzie miało przez cale swoje życie udane i nie bolesne relacje z ludźmi, a przede wszystkim te pierwsze relacje mówią o tym, że czy dziecko będzie miało skłonność do depresji. Jeśli dziecko było odrzucane przez matkę w pierwszym roku życia, będzie ono na każde kolejne porzucenie w swoim życiu reagowało podobnymi odczuciami, jakie towarzyszyły dziecku podczas pierwszych odrzuceń przez matkę. Matka porzucająca dziecko na długo powinna wrócić i uspokoić dziecko. Im dłużej ona wystawia dziecko na porzucenie, tym jego uczucia są bardziej ambiwalentne wobec matki, tym bardziej się ono denerwuje na matkę, szczypie je, kopie i złości się oraz płacze na jej widok. Nie można więc dzieci zostawiać na długo samych. Jeśli dziecko odczuwa wiele złości i strachu w kontakcie z matką, taki styl przywiązania do ludzi może później się u tegoż człowieka ukształtować na całe życie. Jest to depresyjne przywiązanie do ludzi.

  • Model psychodynamiczny w leczeniu depresji

Model psychodynamiczny, który dotyczy leczenia skłonność do depresji zakłada, że depresja powstaje na skutek różnych nierozwiązanych konfliktów z przeszłości. Prekursorami tych modeli byli Freud i Abraham. Freud uważał, że depresja to skutek skierowania agresji do wewnątrz. Skutkuje to obniżeniem samooceny, myślami samobójczymi oraz skrajnym poczuciem winy. Dochodzi do tego wysoki poziom lęku odczuwany przez każdego chorego na depresję. Osoba, która w dzieciństwie odczuwała odrzucenie ze strony obiektu swoich uczuć introjektuje ów obiekt w siebie, a jednocześnie odczuwa wobec niego złość. W efekcie mamy złość kierowaną do wewnątrz. Każde kolejne poczucie straty odczuwane w dorosłym życiu jest wzmagane przez ów mechanizm. Każdy kolejny obiekt straty jest utożsamiany z pierwotnym obiektem matki lub ojca albo innej ważnej osoby w otoczeniu w dzieciństwie. Dlatego każde rozstanie w życiu dorosłego człowieka z takimi nierozwiązanymi konfliktami skutkuje zwrotem depresyjnym.